Analyse – den store

Analyseresultater af de meget omfattende screeninger:
Februar 2015

Februar 2014
Februar 2013
Februar 2012
Marts 2011

De lidt mindre omfangsrige kontroller af afgangsvandet på vandværket:
September 2015

Oktober 2014
September 2013
Juni 2013
Oktober 2011