Om vandværket

I/S Knudby Vandværk blev stiftet 12. februar 1914 af fremsynede og engagerede lokale beboere, så vi har i 2014 haft 100 års jubilæum. Vandværket ligger nu på den tredie lokation – de to første inde i Knudby og den tredie, som er den nuværende lokation blev flyttet udenfor byen.

Den røde bygning på Trenmosevej ved siden af vindmøllen huser nu vandværket og”tvillingeboringerne” ved siden af huset. Det blev indviet 26. september 1994 efter et mindre kapitalindskud fra interessenterne.

Vandværket har ry for at være et af de mest veldrevne vandværker i Viborg kommune, og det skyldes ikke mindst at vi har en dygtig og engageret vandværkspasser Kristian Madsen, som holder øje med at alt fungerer som det skal.

Den lokale smed og den lokale elektriker har også en stor andel heraf.

Økonomisk har vi “lidt på kistebunden”, men det mener vi i bestyrelsen også, der bør være. Vi kan jo pludselig stå med store udfordringer pga. lovkrav, forurening eller måske sammenstyrtning af boring. Med den nuværende økonomiske politik står vi godt rustet til at møde disse udfordringer.

Seneste regnskab vil blive lagt op på hjemmesiden snarest.

Kvalitetsmæssigt er vi også godt kørende. Vi er tilmeldt de lovmæssige kontroller, og dertil udfører vi af og til lidt ekstra. En gang hvert år gennemføres en større screening for bl.a. rester af sprøjtemidler, næringsstoffer mm. og vi har hver gang meget, meget fine tal. Analyserapporterne er tilgængelige her på hjemmesiden.

Vandværket ledes af:
Formand Niels Rohrberg, – tlf. 40455995 (valgt 1999, genvalgt 2019-2022)
Kasserer Bent Vestergård – tlf. 87255300 (valgt 1999, genvalgt 2020-2023)
Sekretær Steen Dalgas – tlf. 86644083 (valgt 1997, genvalgt 2018-2021)