Vandkvalitet

Der er aldrig fundet giftrester i vores drikkevand.

Vi holder naturligvis godt øje med kvaliteten med min. 6 kontroller pr år.

Grundvandet tjekker vi regelmæssigt – se mere under “boringskontrol

Vi undersøger en gang hvert år vores vand for indhold af mineraler, næringssalt, pesticid-rester osv. Det et den såkaldt “store analyse”, der typisk foretages i februar, men vi har også en lidt mindre analyse i efteråret – se mere under “analyser – den store

Derudover har vi en række mindre kontroller af vandkvalitet fordelt over hele året. De udtages typisk forskellige steder på ledningsnettet (hos forbrugere) – se mere under “analyser – små