Vandkvalitet

Der er aldrig fundet giftrester i vores drikkevand.

Vi holder naturligvis godt øje med kvaliteten med min. 6 kontroller pr år.

Grundvandet tjekker vi regelmæssigt med boringskontrol.

Vi undersøger en gang hvert år vores vand for indhold af mineraler, næringssalt, pesticid-rester osv.

Derudover har vi en række mindre kontroller af vandkvalitet fordelt over hele året. De udtages typisk forskellige steder på ledningsnettet (hos forbrugere).

Alle analyseresultater offentliggøres på Knudby Opslagstavle (Facebook) og Taarupmail.